ĐẦU TƯ LIÊN KẾT KINH DOANH

Chúng tôi tiến hành ký kết các hợp đồng đầu tư cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo mang lợi ích đến cho khách hàng hoặc cải thiện tính hiệu quả kinh tế so với tình trạng hoạt động hiện hữu của khách hàng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT.
    45A, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
ĐT: (0.28) 35121483, 35121487 Fax: (0.28) 35121531 
       Email: info@videcovn.com  - WEBSITE: www.videcovn.com