Thiết bị cầm tay đo & cảnh báo khí cháy nổ, khí độc , khí Oxy...

 • Tên : Thiết bị cầm tay đo & cảnh báo khí cháy nổ, khí độc , khí Oxy...
 • Mã sản phẩm :

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt (Videco) : là nhà phân phối độc quyền các thiết bị đo nồng độ khí dễ cháy, nổ, khí độc của hãng COSMOS (Nhật) tại Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi còn đại diện cho hãng COSMOS thực hiện công việc bảo trì, bảo hành, cung cấp dịch vụ thay thế phụ tùng cho sản phẩm.

Thiết bị cầm tay dùng để đo nồng độ : khí dễ cháy (Methane CH4, Butane C4H10,Ppropane C3H8, Ethanol C2H6O,….), khí độc (Carbon monoxide CO, Arsine AsH3, Ammonia NH3, Hydrogen sulfide H2S, Chlroine Cl2, Hydroge chloride HCl,….), hàm lượng khí Oxygen trong nhà máy, bồn chứa khí, khu vực làm việc yếm khí, …. để phòng tránh khả năng nhiễm độc, nguy cơ cháy, nổ, thiếu Oxygen để bảo vệ môi trường nhằm mục đích sức khỏe, an toàn, làm giảm chi phí hoạt động sản xuất.

1. Thiết bị cầm tay đo nồng độ khí dễ cháy : (Methane, Isobutane, Propane, Ethanol, Hydrogen, Acetylene, Toluene, O-Xylene, …)

 • Ø Liên tục đo, phát hiện rò rỉ khí, nguy cơ cháy, nổ
 • Ø Kiểm tra nồng độ khí trong bồn (thùng) chứa
 • Ø Ống dẫn khí mẫu của thiết bị dài 1 m (có thể lựa chọn ống dẫn dài đến 30m)
 • Ø Thiết bị được thiết kế bằng vật liệu chống nổ
 • Ø Màn hình LCD có thể điều chỉnh hai mức đo khác nhau
 • Ø Có chuông, đèn báo động khi nồng độ khí vượt giới hạn cho phép
 • Ø Thiết kế nhỏ, gọn dễ dàng trong việc di chuyển và bảo quản

 XP-3110

Combustible Gas Detector

 • Dãy đo : 0-100%LEL
 • Giới hạn báo động : 20%LEL
 • Có thể lựa chọn một trong hai dãy đo : 0-10%LEL hay 0-100%LEL
 • Thời gian hoạt động : 20 giờ
 • Kích thước : 82x162x36 mm

XP-3160

Combustible Gas Detector

 • Dãy đo : 0-5.000ppm
 • Giới hạn báo động : 250ppm
 • Có thể lụa chọn một trong hai dãy đo : 0-500ppm hay 0-5000ppm
 • Thời gian hoạt động : 20 giờ
 • Kích thước : 82x162x36 mm

XP-3140

Combustible Gas Detector

 • Đo nồng độ khí theo thể tích 100vol%
 • Có thể lựa chọn một trong hai dãy đo : 0-30vol% hay 0-100vol%
 • Thời gian hoạt động : 30 giờ
 • Kích thước : 82x162x36 mm

XP-316/316A

 

 • Dãy đo : 0-5000ppm
 • Giới hạn báo động : 250ppm
 • Có thể lựa chọn một trong hai dãy đo : 0-500ppm hay 0-5000ppm
 • Thời gian hoạt động : 10 giờ          
 • Kích thước : 84x190x40 mm

XP-311/311A

 • Dãy đo : 0-100%LEL
 • Giới hạn báo động : 25vol%
 • Có thể lựa chọn một trong hai dãy đo : 0-10%LEL hay 0-100%LEL
 • Thời gian hoạt động : 10 giờ
 • Kích thước : 84x190x40 mm

XP-314

 • Dãy đo : 0-100vol%
 • Có thể lựa chọn một trong hai dãy đo : 0-10vol% hay 0-100vol%
 • Thời gian hoạt động : 10 giờ
 • Kích thước: 84x190x40 mm

2. Thiết bị cầm tay dùng để đo nồng độ nhiều khí cùng một lúc :                                                                     

 • Ø Có chuông, đèn báo động có thể điều chỉnh với 4 mức độ khác nhau
 • Ø Có thể sử dụng liên tục trong thời gian dài
 • Ø Màn hình LCD có thể điều chỉnh độ sáng, tối khác nhau
 • Ø Có chuông, đèn báo động khi nồng độ khí vượt giới hạn cho phép
 • Ø Có thể điều chỉnh thời gian trung bình cho việc hiển thị giá trị
 • Ø Có thể lưu lại giá trị nồng độ khí cao nhất khi báo động

XOC-2220

 • Dùng để đo nồng độ khí CO và O2
 • Dãy đo : 0-25vol% (O2), 0-300ppm (CO)
 • Có 2 cấp báo động : 19.5vol% và 18vol% (O2); 50ppm va 150ppm (CO)
 • Sử dụng liên tục trong thời gian 5000 giờ
 • Kích thước : 65x22x64 mm
 • Trọng lượng : 75g (bao gồm cả pin)

XP-302M

 • Có thể đo cùng lúc 4 khí khác nhau (CH4 hay LPG, O2, H2S, CO)
 • Dãy đo : 0-100%LEL (Methane hay LPG), 0-25vol% (O2), 0-30ppm (H2S), 0-150ppm (CO)
 • Có 2 cấp báo động
 • Thời gian hoạt động 8 giờ
 • Kích thước : 152x152x42 mm
 • Trọng lượng : 870g (bao gồm cả pin)

XOS-2200

 • Dùng để kiểm tra nồng độ khí Oxygen (O2), Hydrogen Sulfide (H2S)
 • Dãy đo : 0-25vol%, 0-30ppm
 • Có 2 cấp báo động
 • Có thể sử dụng liên tục trong thời gian 5000 giờ
 • Kích thước : 65x22x64 mm
 • Trọng lượng : 75g (bao gồm cả pin)

 

3. Thiết bị cầm tay dùng để đo nồng độ khí Oxygen :

 • Ø Có thể sử dụng liện tục trong thời gian dài
 • Ø Màn hình LCD thể hiện thông số nồng độ
 • Ø Thích hợp cho việc kiểm tra hàm lượng khí Oxygen
 • Ø Có thể lưu lại giá trị hiển thị cao nhất khi có báo động
 • Ø Có thể điều chỉnh thời gian trung bình cho việc hiển thị giá trị
 • Ø Có chuông, đèn báo có thể điều chỉnh ở 4 mức độ khác nhau

XO-2200 

 • Kết quả hình ảnh cho Images of New cosmos gas detectorDãy đo : 0-25vol%
 • Có thể sử dụng liên tục trong 5000 giờ
 • Có 2 cấp báo động : 19.5vol%và 18.0vol%
 • Thời gian đáp ứng : 20 giây
 • Kích thước : 65x22x64 mm
 • Thiết kế mỏng, nhẹ : 75g

                      XA-912

 • Dãy đo : 0-25vol%
 • Có thể sử dụng liên tục trong 2000 giờ
 • Giá trị báo động : giới hạn trên 25.0vol%, giới hạn dưới 18.0vol%
 • Thời gian đáp ứng : 20 giây
 • Kích thước : 56x121x32 mm
 • Trọng lượng  (bao gồm cả pin) : 165g

                      XO-326IIS

Kết quả hình ảnh cho Images of New cosmos gas detector

 • Dãy đo : 0-40vol%
 • Giá trị báo động : 18.0vol%
 • Thời gian đáp ứng : 20 giây
 • Cáp dài 5m (XO-326ALA), 1m (XO-326ALB)
 • Kích thước : 66x170x29 mm
 • Trọng lượng (bao gồm cả pin) : 300g

 

          XP-3180

 • Oxygen IndicatorDãy đo : 0-25vol%
 • Ống dẫn khí mẫu của thiết bị dài 1 m (có thể lựa chọn ống dẫn dài đến 30m)
 • Màn hình LCD có thể điều chỉnh hai mức đo khác nhau
 • Thời gian hoạt động : 100 giờ         
 • Kích thước : 82x162x36 mm
 • Trọng lượng (bao gồm cả pin) : 450g

4. Thiết bị cầm tay dùng để đo nồng độ khí độc : Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, Amonia, Chlorine, Arsine, Phosphine, …

 • Ø Có thể sử dụng liện tục trong thời gian dài
 • Ø Lưu lại giá trị hiển thị cao nhất khi có báo động
 • Ø Có thể điều chỉnh thời gian trung bình cho việc hiển thị giá trị
 • Ø Có chuông, đèn báo động có thể điều chỉnh nhiều mức độ khác nhau
 • Ø Thiết kế nhỏ, gọn dễ dàng trong việc di chuyển và bảo quản

XC-2200

 • Dãy đo : 0-300ppm
 • Dùng để đo nồng độ khí Carbon Monoxide (CO)
 • Có thể sử dụng liên tục trong thời gian 5000 giờ
 • Có 2 cấp độ báo động : 50ppm và 150ppm
 • Màn hình LCD thể hiện thông số nồng độ
 • Thời gian đáp ứng : 90 giây
 • Kích thước : 65x22x64 mm
 • Thiết kế nhỏ gọn : 75g (bao gồm cả pin)

XS-2200

 • Dãy đo : 0-30ppm
 • Dùng để đo nồng độ khí Hydrogen Sulfide (H2S)
 • Có thể sử dụng liên tục trong thời gian 5000 giờ
 • Có 2 cấp báo động : 10.0ppm và 15.0ppm
 • Màn hình LCD thể hiện thông số nồng độ
 • Thời gian đáp ứng : 90 giây
 • Kích thước : 65x22x64 mm
 • Thiết kế nhỏ gọn : 75g (bao gồm cả pin)

                                   XPS-7

 • Có thể đo được nồng độ của nhiều khí (NH3, Si4H, PH3, Cl2, HCl, H2S,…) bởi việc thay thế thiết bị cảm biến cho đầu dò
 • Có 2 cấp báo động
 • Thời gian đáp ứng : 60 giây
 • Thời gian hoạt động : 12 giờ
 • Nguồn nuôi : AC adaptor (100 VAC/6 VAC)
 • Kích thước : 62x150x128 mm
 • Trọng lượng : 1.3kg

                             XP-703D

 • Dùng để đo khí độc trong công nghiệp sản xuất bán dẫn (arsine, phosphine, diborane, silane, hydrogen ….)
 • Thời gian đáp ứng : 10 giây
 • Thời gian hoạt động : 9 giờ
 • Kích thước : 68x155x32 mm
 • Trọng lượng : 400g (bao gồm cả pin)

Sản phẩm khác

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT.
    45A, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
ĐT: (0.28) 35121483, 35121487 Fax: (0.28) 35121531 
       Email: info@videcovn.com  - WEBSITE: www.videcovn.com